Saturday, January 22, 2011

Derramas Besa


Joseng, Rosing, Endring, Judith, Turing, Daisy, Arthur, Malou, Insong, bibing.
Kumusta na kamo tanan. Maghalong cag mangagdi sa aton Amay sa Langit.

No comments:

Post a Comment